Som fastighetsägare är det angeläget att etablera en bra relation med hyresgästerna. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande och undvika problem som t.ex. onödiga omflyttningar eller uppsägningar. En skötsam hyresgäst är alltid en tillgång.

För att underlätta detta arbete har STRUKTUR Förlag tagit fram en enkel och lättfattlig hyresgästinformation. På denna webbplats presenteras kortfattat våra broschyrer. Till alla STRUKTUR's produkter kan du, mot ett mindre tillägg, få eget tilltryck med logo, adress, tel etc.
Enkel och lättfattlig hyresgästinformation

Din hyra
Hyresgäster som inte betalar hyran i tid orsakar dig onödiga kostnader. Broschyren beskriver vikten av att betala hyran i tid. Beställ här!

Betala hyran i tid
För hyresgäster som betalar hyran för sent. Rak information om vad som kan hända vid t.ex. sena hyresbetalningar. Beställ här!
Städtips till dig som flyttar
Vettiga städtips och goda råd för hyresgästen inför flyttningen. En enkel och pedagogisk folder. Beställ här!
Välkommen som hyresgäst
Positiv information till nyinflyttade hyresgäster om deras skyldigheter och rättigheter. Beställ här!
Ta hänsyn till grannarna
Riktar sig till nya hyresgäster om hänsyn och trivsel i syfte att minska störningarna i boendet. Beställ här!
Du är skyldig att visa hänsyn
Rak information till störande hyresgäster med hänvisning till hyreslagens paragrafer. Beställ här!
Information på engelska
Några av våra broschyrer finns på engelska. Beställ här!
Nya serien
Strukturs nya serie med en modernare layout. Beställ här!